Bölümümüzün vereceği yeni dersler

 

   

Bölümümüz iletişimin halkla ilişkiler, reklamcılık ve medya alanlarında (a) araştırmacı, (b) uygulamacı, (c) temel sosyal bilimleri anlayan bilgili insan ve (d) yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Aşağıdaki uygulama derslerinin hemen hepsi seçimlik derslerdir ve bu dersler öğrenci gereksinimine göre biçimlendirilmiştir; dolayısıyla öğrenci gereksinimlerine göre değiştirilebilir ve yenileri eklenebilir. Yani, derslerimiz statik bir yapıya sahip değildir. Tam aksine çağdaş eğitime, değişen endüstriyel koşullara ve öğrencilerin gereksinimlerine göre yenilenen bir karaktere sahiptir. 

 

Araştırma:

Bu alanda öğrenciler araştırma tasarımı, yöntem, uygulama, analiz ve araştırma raporu yazma becerilerini kazanacaklardır.

Verilecek dersler:

   

Temel Araştırma ve Yazma

 

İletişim Kuramları

   

Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı

   

İletişim Araştırmaları: Sorunlar ve Çözümler

   

İletişim Araştırmaları: Uygulama

   

Kamuoyu Araştırmaları: Uygulama

   

Uygulama:

Bu alanda öğrenciler halkla ilişkiler, reklamcılık ve medya alanlarında program yapmaktan kampanya hazırlamaya kadar çeşitlenen bir çok uygulamada becerilerini geliştireceklerdir.

Verilecek dersler:

   

Bilgisayar Program Kullanımı

   

Uygulamalı Grafik Tasarımı I

   

Uygulamalı Grafik Tasarımı II

   

Reklam Tasarım ve Uygulamaları I

   

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları II

   

Fotoğrafçılık ve video kullanımı

   

Genel Metin Yazarlığı

   

Konuşma Metni Yazarlığı

   

Medyada Haber Yazma

   

Gazetecilik Uygulamaları I (Gazete Çıkarma: Atılım Haber)

   

Gazetecilik Uygulamaları II (Gazete Çıkarma: Atılım Haber)

   

Kamu Yararı Program ve Kampanya Hazırlama

   

Belgesel Yapım ve Yönetim

   

Araştırmacı Gazetecilik

   

Film Yapım Prensipleri ve Uygulaması

   

Senaryo Yazarlığı

   

Dijital Ürün Düzenleme (Digital Editing)

   

Multi-medya Uygulamaları

   

Proje Planlama ve Uygulama I

   

Proje Planlama ve Uygulama II

   

Promosyon Planlama ve Uygulama

   

Siyasal İletişim Kampanyaları

   

Televizyon Program Yapımı

   

Radyo Programcılığı

   

Temel sosyal bilimler bilgisi:

Bu bilgiler ile öğrencilerin iletişimi, toplumu, toplumsal yapıları ve kendilerini anlama ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Verilecek dersler:

   

Sosyolojiye Giriş

   

Uygarlık Tarihi

   

 Türkiye’de İletişim Tarihi

   

Türkiye’de Tiyatro

   

Tüketim Kültürü Türkiye’de Yerel Medya

   

Toplum, Hukuk ve İletişim

   

Sosyal Psikoloji

   

Siyaset Bilimi ve Toplum Yönetimi         

   

Sanat Tarihi ve Anlayışları

   

Popüler Kültür ve Medya

   

Medya ve Toplumsal Temsil

   

Medya ve Demokrasi

   

Yeni Medya Tartışmaları

   

Medya ile Eğitim

   

Küreselleşme ve Uluslararası İletişim

   

Kültür, Medya ve Tüketim

   

Kişiler Arası İletişim

   

İletişime Giriş

   

İletişimde Sorunlar ve Çözümler

   

İletişimde Bilinç Yönetimi Tartışmaları

   

İletişim ve Toplumsal Değişim

   

İletişim ve Etik

   

İletişim ve Çatışma Yönetimi

   

İletişim Politikaları ve Güncel Sorunlar

   

Halkla İlişkiler ve Reklamcılığa Giriş

   

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar

   

Bilgisayarla Aracılanmış İletişim

   

Medya İlişkileri

   

Çevre ve İletişim

   

Web Tasarımı

   

Kurum ve Şirket Yöneticiliği:

Bu bağlamda amaç, öğrencilerin halkla ilişkiler, reklamcılık ve medya şirketleri veya kurumlarda yönetici olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Verilecek dersler:

   

Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri

   

İletişimde Örgütlenme ve Yönetim

   

Ekonomiye Giriş

   

Endüstriyel Yapılar ve Medya İlişkileri

   

Kurumsal Halkla İlişkiler Faaliyetleri

   

Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları

   

Örgütlü Yapılar ve İletişim Stratejileri

   

Örgütsel İletişim