Kamuoyu (PR407) Ders Detayları

Ders Adı: Kamuoyu
Kod: PR407
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste kamuoyu kavramı ve kavramın toplumsal rolünü ele almaktadır. Derste kamuoyunun nasıl şekillendiğini anlamanın yanı sıra kamuoyunun politika üzerindeki etkileri de tartışılacaktır.
İçerik: Ders, kamuoyu kavramının tarihsel gelişimini ve temel kamuoyu teorilerini içermektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5