Liderlik Teorileri ve Pratiği II (PR 414) Ders Detayları

Ders Adı: Liderlik Teorileri ve Pratiği II
Kod: PR 414
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, katılımcıların liderlik kuramları ve çağdaş liderlik uygulamaları konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirerek, etkili eğitim ve öğretim liderliği yeterliliği kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, katılımcıların eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkelerini kavramalarını sağlama ve bu ilkeleri iş yaşamında uygulama tutum ve davranışları kazandırmaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5