Politika, Medya ve İletişim (PR 122) Ders Detayları

Ders Adı: Politika, Medya ve İletişim
Kod: PR 122
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilerin siyaset konusunda bilgilerini arttırmak; Siyasete giriş yapmak ve ana temaları öğrencilere aktarmak; Siyaset alanındaki teorik tartışmaları öğrencilere tanıtmak; Hükümet ve devlet işleyişini öğrencilere tanıtmaktır.
İçerik: Politika nedir?; Tarihte sisyasal sistemler; Sitasal kurumların temel işleyişi; Siyasal düşünce ve ideolojiler; Devlet ve siyaset; Demokrasi ve meşruiyet; Ulus devletler ve milliyetçilik; Siyaset, toplum ve kimlik; Temsil, seçimler ve oy verme; Hükümetler, sistemler ve rejimler; Siyasal ve kültür ve medya.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5