İletişim Kuramları (PR 124) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim Kuramları
Kod: PR 124
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders özellikle kitle iletişimini açıklayan önde gelen kuramları ve bu kuramların, amacı dahil işlevsel doğasını anlamak ve irdelemek için tasarlandı. Amaç, iletişimle ilgili önde gelen bilimsel kuramların açıklamalarını öğrenmek ve bu açıklamaların amacını ve sonuçlarını anlayarak, iletişimsel ve ilişkisel çevresini cok daha sağlıklı kavrayan ve yorumlayan bireylerin yetişmesini sağlamaktır.
İçerik: Temel kavramlar: kitle, medya ve kitle iletişimi; Üretim, üret,c, ve kitle iletişiminde üretim; Ne için medya: toplumsal,ekonomik, politik ve kültürel gerçekliğin inşası; kitle iletişiminin gelişimi: kelimelerden sembollere; sözlü gelenekten basılı geleneğe; yayımcılığın gelişimi, Türkiye'de basının gelişimi; sesin ve imajın kaydedilmesi; gramofondan kaset ve cd'ye, mekanikten analog ve dijital ses kaydına; durağan imajdan hareketli imaja: cinema; hareketli ve sesli görüntünün evlerimize taşınması: televizyon; bilgisayarla aracılanmış iletişim: internet; kitle iletişim sistemleri ve kitle iletişim örgütleri; Kitle iletişiminde üretim, dağıtım ve tüketim; medya temsiline temel yaklaşımlar; kitle iletişiminde kontrol: basın özgürlüğü, sansür, otosansür; uluslararası kitle iletişimi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5