Bilgisayarla Aracılanmış Tasarım (PR 228 ) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayarla Aracılanmış Tasarım
Kod: PR 228
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bilgisayarla aracılanmış iletişimin doğası ve tarihi hakkında öğrencilere temel bilgileri verebilmek.
İçerik: Ders kapsamında yeni medyanın gelişimi incelenerek medya iletişim ve kültür alanlarının teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimleri incelenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5