İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi (PR 225) Ders Detayları

Ders Adı: İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi
Kod: PR 225
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Çağdaş örgüt yapılarında iletişimin öneminin vurgulanması.
İçerik: Medya ve organizasyon yapısının karşılıklı etkileşimi, Klasik Örgütler ve Teoriler, İnsan İlişkileri ve İnsan Kaynakları, Örgütlerde İletişimin Önemi ve Sözlü İletişim, Sözsüz iletişim, Karar Verme Süreci, Çatışma Yönetimi Süreci, Örgütlerde Etkili Liderlik, Medya ve Örgütler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5