İletişim, Kültür ve Toplum (PR 229) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim, Kültür ve Toplum
Kod: PR 229
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı tüketim kültürünün doğasını öğrenmek ve tüketim kültürünü kendimiz ve toplumumuzla ilişkilendirerek hem popüler tüketileni, hem kendimizi hem de içinde yaşadığımız toplumu ve dünyayı anlamaya çalışmaktır
İçerik: Bu ders, medya, kültür ve toplum ilişkileri bağını irdelemek için tasarlandı. İnsanın kendisini toplumsal yaşam içinde üretirken ifadesi olan kültürün özel bir biçimi olan tüketim kültürünü ele alacak ve özellikle günümüzde tüketim kültürün ne olduğu, amaçları ve sonuçları üzerinde duracaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5