Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları

Ders Adı: Örgütsel İletişim
Kod: PR 230
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı ögrenciyi örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün “halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi” ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek örgüt değişimini kolaylaştırma üzerinde durulacaktır. Ardından, halkla ilişkiler örgütleri ele alınacak ve bu örgütlerin iç ve dış iletişim yapıları incelenecek; bir halkla ilişkiler örgütü yönetim süreci için iletişim planı üzerinde durulacak; amaçların ve hedeflerin etkili kullanımı; ölçmeyle sorun belirleme, değerlendirme ve stratejik iletişım planlaması yapmanın önemi vurgulanacaktır.
İçerik: Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün “halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi” ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek örgüt değişimini kolaylaştırma
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5