Uygarlık Tarihi (PR 233) Ders Detayları

Ders Adı: Uygarlık Tarihi
Kod: PR 233
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: öğrencilerin tarih bilgilerini insanlık tarihinin kültürel, dini ve felsefi yanlarını da katarak geliştirmek -Bilim Devriminden günümüze kadar olan kesitte dünya tarihi konusunda bir başlangıç eğitimi vermek
İçerik: In order to become a professional in the field of International Relations, one must have a good understanding of history. For this sake, this course follows a chronological order of the rise of civilizations from the Scientific Revolution until the end of the Cold War era.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5