Türkiye’de İletişim Tarihi (PR 226) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye’de İletişim Tarihi
Kod: PR 226
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, Osmanlı'dan günümüze Türkiye'nin iletişim tarihini öğrencilere anlatmaktır.
İçerik: Ders, ders yürütücüsü tarafından anlatılmaktadır. Derse öğrecinin katılımını sağlamak temel amaçtır. Bu amaç kapsamında derste öğrencilere sorular sorularak tartışmaları istenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5