Türkiye'de Yerel Medya (PR 329) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye'de Yerel Medya
Kod: PR 329
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Yerel haberciliğe ilişkin genel bilginin kazandırılması. Yaygın medya ve Yerel medya arasındaki farkların ortaya koyulması. Yerel medyanın demokratik bir biçimde nasıl yapılandırılabileceğini incelemek. Küresel ve yerel arasındaki ilişkiyi analiz etmek.
İçerik: ders, ders yürütücüsü tarafından anlatılmaktadır. Derste yaygın ve yerel medyadan seçilen haber örnekleri öğrencilerle birlikte analiz edilerek derse katılım sağlanmaya çalışılmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5