Güncel İletişim Araştırmaları (PR 333) Ders Detayları

Ders Adı: Güncel İletişim Araştırmaları
Kod: PR 333
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Araştırma sürecinin doğası hakkında temel bilgi sunmak. Özellikle araştırma yapmaya başlanılması, araştırmadaki önemli konular ve araştırmanın önemi gibi konularda durularak öğrencilerin bilgilendirilmesi
İçerik: Araştırma yapmanın doğası ve aşamaları
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5