Medya ve Kültür (PR 334) Ders Detayları

Ders Adı: Medya ve Kültür
Kod: PR 334
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı medya ve kültür arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimini incelemektir
İçerik: Bu derste medya kültür ve halk arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi irdelenecektir.Derste çeşitli iletişim teknolojilerinin gelişiminin ve kültür üzerine etkilerinin izi sürülecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5