Web Tasarımı (PR 336) Ders Detayları

Ders Adı: Web Tasarımı
Kod: PR 336
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin, yeni iletişim ortamında basılı materyallerin yanı sıra giderek yerleşik hale gelmeye başlayan internet yayıncılığı alanında içerikleri üretip bunları sunabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Derste dream weawer programı öğretilecek ve bu program üzerinden yapacakları uygulamalarla programı ve internet yayıncılığını öğrenmeleri sağlanacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5