Haber Yazma (PR 338) Ders Detayları

Ders Adı: Haber Yazma
Kod: PR 338
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, öğrencilere ilk etapta hangi olayların haber olmaya değer olduğu anlatılarak haber olma niteliğine sahip olayları haber haline dönüştürmelerini sağlamaktır. Gazetecilik eğitiminde temel derslerden biri olan haber toplama ve yazma dersinde öğrencilere olay yerinden haber bilgilerini toplamak ardından da kendilerine verilen kısıtlı sürede haber yazmak öğretilerek onları gazetecilik mesleğine hazırlamak amaçlanmaktadır. Yapılan uygulamaların yanında habercilerin taşıması gereken özellikler, etik kurallar gibi konular da verilerek öğrencilere bir gazetecinin sahip olması gereken ilkeler öğretilmektedir.
İçerik: Face to Face method will be used for the content of this course and lecturer will show every detail about the course.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5