Siyasal İletişim (PR 425) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasal İletişim
Kod: PR 425
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Siyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşmasını ve geçirdiği dönüşümü tanımlamak.
İçerik: concept of political communication, main actors,institutionalization of political communicaiton, effect of political campaigns,images of politicians
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4