İletişim ve Toplumsal Değişim (PR 426) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim ve Toplumsal Değişim
Kod: PR 426
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İletişim temel kavramları, süreci ve türlerinden yola çıkarak, kitle iletişim araçları, toplumsallaşma süreçleri, toplumsal değişme, toplumdaki güç yapıları irdelenecektir.
İçerik: İletişim, kitle iletişim araçları ve toplumsal değişimdeki etkileri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5