Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Ders Adı: Medya Metin Yazarlığı
Kod: PR 427
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, farklı medya ürünlerinin üretiminde metin yazımına odaklanmaktadır. Çünkü medya endüstrisi için metin yazımı merkezde yer alır. Ayrıca iyi metin yazma iyi eğitilmiş bireyin bir işaretidir ve oldukça güçlü bir eylemdir.
İçerik: Bu derste öncelikle bilgi üzerine vurgu yapılacaktır. Kitle iletişimi için yazmanın temel amacı bilgiyi sunmaktır. İkinci amaç, profesyonel çevrede nasıl yazılacağını öğretmektir. Genellikle medya çevresinde yazmanın kitlesel izleyici için olduğu düşünülür, bu izleyici kitlesini anlamak kitle iletişimi için yazmanın önemli bir bölümünü oluşturur. Ders, son olarak alçakgönüllülük kavramını içermektedir.Bunun anlamı kitle iletişimi için iyi yazmanın yazının içeriğine vurgu yapmak yerine yazarı arka plana koymaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4