İletişim Araştırmaları: Sorunlar ve Çözümler (PR 431) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim Araştırmaları: Sorunlar ve Çözümler
Kod: PR 431
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı iletişim alanındaki önemli unsurların aktarılması ve tartışılmasıdır.
İçerik: Halkla ilişkileri, reklam ve kitle iletişim çalışmalarında yapılacak iletişim araştırmalarında dikkat edilmesi gereken noktaların vurgulanması.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4