Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri (PR 433) Ders Detayları

Ders Adı: Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri
Kod: PR 433
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Medyanın gündem belirleme pratikleri ve bu pratiklerin sonuçlarının halkın medya türü ve içerik tercihini seçmedeki öneminin vurgulanması.
İçerik: Medya ürün üretim süreçleri ve halkın tercihi arasındaki ilişkinin ortaya konulması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4