Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri (PR 433) Ders Detayları

Ders Adı: Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri
Kod: PR 433
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Medyanın gündem belirleme pratikleri ve bu pratiklerin sonuçlarının halkın medya türü ve içerik tercihini seçmedeki öneminin vurgulanması.
İçerik: Kamusal İletişimi ve Kamu Yararı; Medya Politikası Söyleminde Performans Normları; Medya Organizasyon Performansı; Medya Özgürlüğü Kavramları ve Modelleri; Çeşitlilik ve Süreçleri, Medya Erişimi ve İzleyici Seçimi; Objektiflik; Medya ve Kamu Düzeni; Sembolik Ortamın Polisleştirilmesi; Dayanışma ve Toplumsal Kimlik; Kültürel Kimlik ve Özerklik; Kimin Medya Kültürü?
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4