Araştırmacı Gazetecilik (PR 436) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırmacı Gazetecilik
Kod: PR 436
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Derste araştırmacı/soruşturmacı gazeteciliğin günümüzde ne anlama geldiği, tanımı, önemi, tarihsel gelişimi, dünyada bu tür gazeteciliğin önemli örnekleri, geleceğin soruşturan gazetecilerinin nasıl olması gerektiği konuları irdelenecektir.
İçerik: Yüzyüze teorik anlatım ve örnek olay çözümlemesi yapılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır. Öğrenciler, teorik bilgiler ışığında uygulama olarak final sınavı yerine geçecek bir araştırma haber hazırlayacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5