Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasal İletişim Kampanyası
Kod: PR 432
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, öğrencinin siyasal katılılım bir parçası olan kampanyaların içinde yer alan ögeler ve aktörlerle tanıştırılmasıdır. Siyasal kampanyaların özellikleri ve nitelikleri üzerinde durmak ve Amerikanvari kampanyaların günümüzdeki önemini değerlendirmektir.
İçerik: Derste Amerika, Avrupa ve Türkiye'den siyasal iletişim kampanyası örnekleri incelenecek ve öğrencilerin bir siyasal iletişim kampanyası hazırlamaları istenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5