Temel Araştırma ve Yazma (PR 123) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Araştırma ve Yazma
Kod: PR 123
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin sık sık karşılacağı ödev hazırlama ile ilgili temel bilgileri ve gereksinim duyacakları teknikleri öğretmektir.
İçerik: Akademik yazım için kaynak araştırma, format, dil ve yazım stilinin önemi, intihal, atıf vermenin önemi, farklı atıf yöntemleri ve düzgün kaynakça yazımı gibi konular üzerinde durulacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6