İletişim Araştırmalarında Tasarım (PR 221) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim Araştırmalarında Tasarım
Kod: PR 221
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İki dönemlik olan bu dersin, bu ilk döneminde, öğrenci bir bilimsel araştırmanın tasarımı nasıl inşa edileceğini uygulamalı olarak öğrenecektir. Böylece, iş hayatında araştırma yapma gibi bir alan seçtiğinde, bir araştırma tasarımı yapma bilgi ve becerisine sahip olacaktır.
İçerik: Bilme, bilgi, bilim, bilim adamı, bilginin üretimi; Teori ve araştırma; Araştırma tasarımı ve türleri; Araştırma tasarımının temel adımları; Araştıma sorularının ve hipozlaerin çkartılması; Araştırma sorusu ve hipotez türleri; Niteliksel ve niceliksel tasarımlarda veri nasıl toplanır; Nieceliksel tasrımda ne, nasıl ölçülür: hipozden değişkenleri çıkarma; ölçü türleri; Evren, nüfus ve örneklem; Niteliksel ve niceliksel araştırma tasarımlarının raporlanması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6