Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları

Ders Adı: Medyada Ürün Üretim Süreçleri
Kod: PR 227
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere medyada yaratıcı süreci anlamalarını sağlamaya dönük olarak temel kavramlar, izleyici yaklaşımlarını üretim öncesi aşamadan başlayarak, üretim ve üretim sonrası süreçte dağıtım ve yayınlanma aşamasını da kapsayacak biçimde anlatmaktır.
İçerik: Medya ürünü, üretim süreci, analog ve dijital teknolojiler,üretim sürecinin yönetimi,senaryo yazımı, ses ve ışık kullanımı, görüntüleme, kurgu, grafik ve efekt kullanımı konularını içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5