Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Ders Adı: Akademik İngilizce IV
Kod: ENG202
Ön Koşul Ders(ler)i: ENG 201
Amaç: Bu dersin genel amacı, öğrencilere hem akademik hem de profesyonel hayatlarında yardımcı olabilmek için etkili sözlü iletişim ve sunum yapabilme becerilerini kazandırmaktır. İşletme ve Fen Edebiyat Fakülteleri öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu dersi başarı ile bitiren öğrenciler “Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi”ne göre B2* seviyesine çıkabilirler.
İçerik: Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 3