Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk (PR 321) Ders Detayları

Ders Adı: Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk
Kod: PR 321
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramların tartıştırılması
İçerik: İnsan iletişiminin doğası,Sosyal sorumluluk kavramının kısa tarihi, Sosyal sorumluluk ve gazetecilik,Doğruluk ve Nesnellik, Halkla İlişkiler pratikleri ve sosyal sorumluluk, Propaganda ve sosyal sorumluluk, Şiddet ve sosyal sorumluluk, İfade özgürlüğü ve Liberal gelenek bakımından sosyal sorumluluk, kültürel bakımdan sosyal sorumluluk, Ekoloji ve sosyal sorumluluk.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7