Medya ve Sosyal Temsil (PR 437) Ders Detayları

Ders Adı: Medya ve Sosyal Temsil
Kod: PR 437
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı medyada toplumsal temsil konusunu derinlemesine incelemektir.
İçerik: Bu derste şu sorulara yanıtlar aranacaktır: Kimlik nasıl kurulur, devam ettirilir ve temsil edilir? Tarihsel bir perspektiften kimliği nasıl anlayabiliriz? Bireyler geleneksel ve yeni medyaları kullanarak nasıl kimliklerini yansıtırlar? Kişisel kimlerimizin sergilenmesinde popüler kültürün rolü nedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 13