Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Ders Adı: Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I
Kod: PR 421
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin odağı öğrencilere reklam prensiplerini ve uygulamalarını öğretmektir. Ders konuları içerisinde reklamcılık ve sosyal sorumluluk, reklamcılığın geçmişi, planlama ve strateji, medya ve reklamcılıkta yaratıcılık başlıkları incelenecektir. Öncelikli hedef öğrencilerin reklamcılık konusundaki algılarını birer tüketici/izleyici perspektifinden yaratıcı/planlayıcı perspektifine çevirmektir.
İçerik: Bu dersin odağı öğrencilere reklam prensiplerini ve uygulamalarını öğretmektir. Ders konuları içerisinde reklamcılık ve sosyal sorumluluk, reklamcılığın geçmişi, planlama ve strateji, medya ve reklamcılıkta yaratıcılık başlıkları incelenecektir. Öncelikli hedef öğrencilerin reklamcılık konusundaki algılarını birer tüketici/izleyici perspektifinden yaratıcı/planlayıcı perspektifine çevirmektir. Ders reklamcılığın geçmişi ve gelişimi anlatılarak başlayacak ve bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri, tanıtım uygulamaları, etik ve yasal düzenlemeler, strateji ve planlama konuları ile devam edecektir. Dersin gelişimi içerisinde yaratıcılık ve medya uygulamaları konuları da tartışılacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5