Yeni Medya Tartışmaları (PR 434) Ders Detayları

Ders Adı: Yeni Medya Tartışmaları
Kod: PR 434
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Derste ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/ kültür üzerine etkileri irdelenecektir.
İçerik: Internet ve onun toplum üzerindeki yansımaları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5