Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı (PR 440) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı
Kod: PR 440
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, Türkiye’nin toplumsal yapısına dair genel bir giriş ve inceleme dersidir. Ders, çeşitli bilim adamlarının Türkiye toplumunun uğraşageldiği siyasi ve toplumsal meseleleri tartışmak üzere yazdığı metinleri inceler.
İçerik: Bu ders Türkiye’nin toplumsal yapısına dair önemli ve tartışmalı konulara odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, önce toplumsal yapının temel özelliklerini tartışır. Daha sonra Türkiye’de işleyen toplumsal ve politik güçleri irdeler. Takiben, Türkiye toplumuna ve siyasetine ilişkin birbiriyle bağlantılı – sınıf ilişkileri, milliyetçilik, siyasi İslam, yoksulluk, cinsiyet ilişkileri gibi – çeşitli konuları inceler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4