Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı (PR 440) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı
Kod: PR 440
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, Türkiye’nin toplumsal yapısına dair genel bir giriş ve inceleme dersidir. Ders, çeşitli bilim adamlarının Türkiye toplumunun uğraşageldiği siyasi ve toplumsal meseleleri tartışmak üzere yazdığı metinleri inceler.
İçerik: Toplumsal yapının temelleri, Türkiye'nin toplumsal yapısının tartışmalı ve belirgin alanları; Türkiye'de toplumsal ve politik güçler; sınıf ilişkileri, milliyetçilik, siyasi İslam, yoksulluk, toplumsal cinsiyet ilişkileri gibi birbiriyle ilişkili Türk siyaset ve toplum kavramları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4