Bilgisayara Giriş (COMPE 103) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayara Giriş
Kod: COMPE 103
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı bilgisayar okur-yazarlığı ve yeterliliğini geliştirmek üzere bilgisayarların genel tanıtımını yapmak ve temel bazı uygulama yazılımlarını öğretmektir.
İçerik: Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Bilgisayar ağları ve iletişim. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3