Temel Bilgisayar Bilimi (Çevrimiçi) (COMPE 104) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Bilgisayar Bilimi (Çevrimiçi)
Kod: COMPE 104
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı hesap tabloları yaratmak, fonksiyonlar kullanarak veri analizi yapmak, veri grupları için grafikler çizdirmek ve veritabanı tasarımı ve yönetimi ile ilgili temel beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Hesap tablolarına giriş: Bir hesap tablosu yaratmak ve biçimlemek. Formüller ve fonksiyonlar. Grafikler ve çizelgeler. “Eğer-ise” analizi. Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerine genel bir bakış. İlişkisel veri modeli. Veritabanı nesneleri: tablolar, sorgulamalar, formlar ve raporlar. Veriyi saklamak, sıralamak ve düzenlemek. Veritabanı tablolarını sorgulamak. Uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3