Halkla İlişkilere Giriş I (PR 201) Ders Detayları

Ders Adı: Halkla İlişkilere Giriş I
Kod: PR 201
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Halkla İlişkiler alanına ilişkin temel bilgilerin verilmesi bu dersin başlıca amacıdır.
İçerik: Bu ders halkla ilişkiler sürecinin temel aşamalarıyla, karşılaşılan halkla ilişkiler problemlerinin çözümünde kullanılan tekniklere bir giriş niteliğinde dizayn edilmiştir. Derste, halkla ilişkiler uzmanlarının özel olarak ilgi gösterdiği, özel kampanyalar ve kriz yönetimi gibi konularla çeşitli grup ve kurumlarla, alanın doğası gereği sürdürülen ilişkiler konu edilmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6