İletişime Giriş (PR 203) Ders Detayları

Ders Adı: İletişime Giriş
Kod: PR 203
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: İletişime Giriş dersi halkla ilişkiler ve reklamcılık dahil tüm insan faaliyetinin zorunlu koşulu olan iletişimin doğasını öğretmek, bu öğretmede öğrencilerin iletişim kavramının anlamlarını; çeşitli bağlamlarda insan iletişiminin zenginliği ve karmaşıklığını, biyolojik, insanın kendisiyle, kişilerarası, örgütsel, teknolojiyle aracılanmış ve uluslararası iletişim gibi iletişimin temel biçimlerini anlaması ve yaşamıyla ilişkilendirmesi sağlanacaktır.
İçerik: İletişimin temel varsayımları: İletişimin rolü,amacı ve temel işlevleri ve iletişim kavramı; Dil ve İletişim; Kültür ve İletişim; İnsanın kendi ile iletişimi;Kişilerarası iletişim; Grup ve grup iletişimi; Aracılanmış iletişimin tarihi: Sözlü iletişimden yazılı geleneğe; Telgraf ve fotoğraftan dijital teknolojiye; Örgütlü akıl ve davranış yönetimi: Reklam ve Halkla İlişkiler; İmajdan hareketli imaja: Sinema; Sesin aktarımı: Radyo; Sesin ve hareketli görüntünün evleriize taşınması:Televizyon; Bilgisayarla aracılanmış iletişim: İnternet; Ulus Devletlerin iletişim politikaları; Uluslararası iletişim.
Dönemi: Güz
Teori: 5
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6