Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları

Ders Adı: Halkla İlişkilere Giriş II
Kod: PR 202
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste, Halkla İlişkiler ilkelerinin, örnek olaylar üzerinden izlenmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Bu derste medya ilişkilerinden küresel tanıtım stratejilerine kadar bir çok konuda teorik ve pratik bir Halkla İlişkiler anlayışı geliştirilecek ve Halkla İlişkiler, kurumsal pazarlama iletişilimi bağlamında düşünülecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6