Kitle İletişimi (PR 210) Ders Detayları

Ders Adı: Kitle İletişimi
Kod: PR 210
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu ders hepimizin yaşamında merkezi yer alan kitle iletişiminin ne olduğunu, tarihini, gelişmesini, örgütlenmesini, iş yapış biçimini, topluma olan etkilerini ve medya üzerine yapılan önemli tartışmaları öğrencinin öğrenmesini sağlamak için tasarlandı.
İçerik: Temel kavramlar: kitle, medya ve kitle iletişimi; Üretim, üretci, ve kitle iletişiminde üretim; Ne için medya: toplumsal,ekonomik, politik ve kültürel gerçekliğin inşası; kitle iletişiminin gelişimi: kelimelerden sembollere; sözlü gelenekten basılı geleneğe; yayımcılığın gelişimi, Türkiye'de basının gelişimi; sesin ve imajın kaydedilmesi; gramofondan kaset ve cd'ye, mekanikten analog ve dijital ses kaydına; durağan imajdan hareketli imaja: cinema; hareketli ve sesli görüntünün evlerimize taşınması: televizyon; bilgisayarla aracılanmış iletişim: internet; kitle iletişim sistemleri ve kitle iletişim örgütleri; Kitle iletişiminde üretim, dağıtım ve tüketim; medya temsiline temel yaklaşımlar; kitle iletişiminde kontrol: basın özgürlüğü, sansür, otosansür; uluslararası kitle iletişimi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5