Reklamcılığa Giriş (PR 302) Ders Detayları

Ders Adı: Reklamcılığa Giriş
Kod: PR 302
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bütünleşik pazarlama iletişiminde reklamın rolü, tüketici davranışı, yaratıcı stratejiler ve medya türleri öğretilecektir.
İçerik: Reklamcılığın temel prensipleri ile ilgili bilgi vermek, reklam stratejileri, yaratıcı teknikler, reklamda hedef kitle, alan araştırmasının önemi gibi konular üzerinde durulacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6