İletişim ve İkna (PR 304) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim ve İkna
Kod: PR 304
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı, teorileri, ilkeleri ve sosyal nüfuz ve etki girişimlerinin yer aldığı günlük bağlamlar için geçerli olan ikna stratejileri konusunda sağlam bir temel sağlamak ve tutum ve davranışları değiştiren basit ve etkili temel ikna taktikleri öğrenmektir. Öğrenciler ikna, sosyal etki ve ikna konusunda deneysel araştırma bulguları ile bilgi sahibi olacak ve gerçek hayattaki iletişim ortamı ve farklı durumlara ilişkin çok çeşitli strateji ve ikna teknikleri öğrenecekleri.
İçerik: Bu derste temel ikna teorileri, bu teorilerin altyapılarını oluşturan inanç, tutum, davranış gibi kavramlara ilişkin teoriler incelenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6