Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II (PR 314) Ders Detayları

Ders Adı: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II
Kod: PR 314
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı görsel iletişim tasarımı ve iki boyutlu tasarım uygulamalarını öğretmektir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerine vektörel grafik programlarla çeşitli uygulamalar yaptırılması hedeflenmektedir.
İçerik: Bu ders, iki-boyutlu görsel iletişim tasarımı tekniklerini öğretmeyi ve öğrencilere görüntü işleme yazılımı kullanarak öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bugün grafik endüstrisinde kullanılan Adobe Photoshop programının temel özelliklerinin keşfedilmesiyle başlayacaktır. Bir yandan programa ilişkin çeşitli araçların ve tekniklerin kullanımı öğretilirken bir yandan da çeşitli grafik tasarımı süreçleri anlatılacaktır. Anlatımlar ilerledikçe, öğrencilerden, bu teknikler ile yaratcı fikirlerini birleştirerek, posterler, kitap kapağı, web sayfası gibi tasarım uygulamaları yapmaları istenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6