Reklam Tasarımı (PR 401) Ders Detayları

Ders Adı: Reklam Tasarımı
Kod: PR 401
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amacı öğrencilere farklı medya kanallarındaki reklamları değerlendirme ve tasarlama yetkinliğinin verilmesidir.
İçerik: Dersin içeriğini reklam süreçleri olan problemin tanımı, araştırma, konsept geliştirme, etkin görselleştirme ve fikirlerin sunumu oluşturmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 8