Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları I (PR 409) Ders Detayları

Ders Adı: Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları I
Kod: PR 409
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin farklı deneysel ve yaratıcı tasarım üretme süreçlerini deneyimleyerek, profesyonel uygulamalara yakın tasarımlar üretme becerilerini geliştirmektir.
İçerik: Bu dersin amacı öğrencilerin farklı deneysel ve yaratıcı tasarım süreçlerini deneyerek tasarım becerilerini geliştirmektir. Ders süresince farklı görsel iletişim problemleri konu olarak verilecektir. Ders işleyiş sürecinde tasarım üretme aşamaları eğitmen tarafından belirlenecek ve bu aşamalarda öğrencilerin özgün çözümler üretmeleri beklenecektir. Dersin sonunda öğrenciler, tasarımlarını, bölüm öğretim üyeleri ve davet edilen reklam profesyonellerinden oluşacak bir jürinin önünde sunmaları ve savunmaları istenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6