Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları II (PR 410) Ders Detayları

Ders Adı: Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları II
Kod: PR 410
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere profesyonel tasarım uygulamaları hakkında deneyim kazandırmaktır. Bu ders öğrencilerin profesyonel yaşamlarının bir provası niteliğinde olacaktır. Verilen projeler hem bireysel hem de takım çalışması ile üretilecek ve dönem sonunda jüri önünde savunulacaktır.
İçerik: Bu dersin amacı öğrencilere profesyonel tasarım uygulamaları hakkında deneyim kazandırmaktır . Bu ders öğrencilerin profesyonel yaşamlarının bir provası niteliğindedir. Ayrıca takım çalışmasını da deneyimleyerek öğrenmeleri beklenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6