İletişim Hukuku (PR 412) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim Hukuku
Kod: PR 412
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu ders sansürden özdenetime kadar gelen iletişimin kontrolünü, kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemelerin karakterini; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin yasal biçimlendirilme biçimlendirmeleri ve Türk hukukundaki iletişimle ilgili yasal biçimlendirmeleri ve uygulamaları öğretmek için tasarlandı.
İçerik: Bu derste, iletişim biçimleri ve ilişkilerinin kontrolu ve kontrolün anlamları; kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemeler; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin toplumda ve hukukta gelişmesi; Türk hukukunda iletişimle ilgili biçimlendirmeler ve uygulamalar tarihi ve eleştirisi sunulacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6