İletişim, Kültür ve Toplum (PR128) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim, Kültür ve Toplum
Kod: PR128
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Medya ve toplum, kitlesel medyanın geniş bir ölçekte post-endüstri sonrası toplumda toplumsal yaşama derinlemesine karıştığı yollarla ilgilidir. Kitle iletişim araçlarının bireyler ve toplum üzerindeki gerçek, hayal ve potansiyel etkilerini inceler. Kitle iletişim araçlarının teknoloji, hukuk, endüstri yapısı, örgüt yapısı, mesleki kariyer ve pazar gibi unsurlar tarafından etkinleştirildiği ve kısıtlandığı süreçlerin bir anlayışını yaratacaktır. Son yıllarda yaşanan büyük değişiklikler ve bu değişikliklere ilişkin faktörlerin sonuçları ve değerlendirmesi bu dersin amacıdır.
İçerik: İletişim ve kitle iletişimi, Klasik sosyolji teorisi ve kitle iletişimi, Kitle İletişiminin Etkileri I: Bireysel Etkiler; Kitle İletişiminin Etkileri II: Toplumsal Etkiler; Kitle İletişim Teknolojisi; Medyayı Düzenleme; Sanayi Yapısı; Medya Kuruluşları ve Meslekleri; Reklam ve Kitle İletişim Araçları; Kitle Medyası İzleyici.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4,5