Uluslararası Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (PR248) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Kod: PR248
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Uluslararası ve kültürlerarası farklılıklara bağlı olarak halkla ilişkiler ve reklamcılık pratiklerine değinmek
İçerik: Uluslararası reklamcılık ve halkla ilişkiler için, dünyanın değişik bölgelerinde yer alan ülkelerin kültürlerini ve değerlerini öğrenerek, küresel dünyada başarılı iletişim kurmak için stratejiler geliştirmek
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5