İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi (PR 225) Ders Detayları

Ders Adı: İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi
Kod: PR 225
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Çağdaş medya organizasyonlarının niteliklerinin irdelenmesi.
İçerik: Bu derste çağdaş medya yapıları ve yönetim biçimleri incelenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5