Fotoğrafçılığa Giriş (PR 237) Ders Detayları

Ders Adı: Fotoğrafçılığa Giriş
Kod: PR 237
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, fotoğrafın temel kavramlarını, pozlama ve ışığın fotoğrafçılıktaki önemini açıklamaktır. Bu ders aynı zamanda harici aydınlatma kaynaklarının bir fotoğraf oluşturmak için kullanılmasına ilişkin temel bilgileri sağlayacaktır. Ders süresince, temel fotoğrafçılık türlerinin farklılıkları (deneysel, doğa, belgesel, stüdyo vb.) tanıtılacak, uluslararası boyutta fotoğrafçıların işleri tanıtılacaktır.
İçerik: Fotoğraf alanında temel çekim teknikleri Bir konuya fotografik yaklaşım Fotoğrafın dili Tanıtım fotoğrafçılığı ve fotohabercilik Fotoğraf ve fotoğrafçı etiği.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5