Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları

Ders Adı: Reklamcılığın Temelleri
Kod: PR 328
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kamu oyu ve pazarlama araştırma tasarım türleri, uygulamaları ve analiz süreçleri eleştirel bir şekilde derste incelenecektir. Bu ders öğrenciye kamuoyu araştırması alanlarında gerekli olan tasarım ve kullanım bilgi ve becerisini kazandırmak için tasarlandı.
İçerik: Ders kamu oyu incelemeleri alanlarında araştırma dizaynı ve yapılan araştırmaların neden ve nasıl tasarlandığı konularını içerecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5